Meie koolist

Õpilasesindus


Õpilasesindus

Õpilasesindus on kooli 4.-9. klassi õpilaste poolt valitud esindajate ühendus, kuhu kuulub igast klassist 1-2 õpilast.
Õpilasesindus juhindub kooli põhikirjast, kokkuleppest kooli juhtkonna ja ÕE vahel ning õpilasesinduse põhikirjast.

Laeva Põhikooli õpilasesinduse eesmärgid on:
    1. esindada õpilasi;
    2. aktiviseerida õpilasi tunnivälisel ajal;
    3. järgida ja arendada kooli traditsioone; 

Õpilasesindus 2019/2020 õppeaastal

President: Karoliine Maria Pihlapuu
Asepresident: Renee Kuiv
Sekretär: Berit Vaino 
Liikmed:
Caspar Orion 
Reio Marten Kangur 
Egle Riine Küng 
Lisete Huum 
Sten Jõemaa

Saagu kõik head mõtted teoks!

Õpilasesindus

Õpilasesindus on kooli 4.-9. klassi õpilaste poolt valitud esindajate ühendus, kuhu kuulub igast klassist 1-2 õpilast.
Õpilasesindus juhindub kooli põhikirjast, kokkuleppest kooli juhtkonna ja ÕE vahel ning õpilasesinduse põhikirjast.

Laeva Põhikooli õpilasesinduse eesmärgid on:
    1. esindada õpilasi;
    2. aktiviseerida õpilasi tunnivälisel ajal;
    3. järgida ja arendada kooli traditsioone; 

Õpilasesindus 2019/2020 õppeaastal

President: Karoliine Maria Pihlapuu
Asepresident: Renee Kuiv
Sekretär: Berit Vaino 
Liikmed:
Caspar Orion 
Reio Marten Kangur 
Egle Riine Küng 
Lisete Huum 
Sten Jõemaa

Saagu kõik head mõtted teoks!