Meie koolist

Õpilasesindus


Õpilasesindus

Õpilasesindus on kooli 5.-9. klassi õpilaste poolt valitud esindajate ühendus, kuhu kuulub igast klassist 1-2 õpilast.
Õpilasesindus juhindub kooli põhikirjast, kokkuleppest kooli juhtkonna ja ÕE vahel ning õpilasesinduse põhikirjast.

Laeva Põhikooli õpilasesinduse eesmärgid on:
    1. esindada õpilasi;
    2. aktiviseerida õpilasi tunnivälisel ajal;
    3. järgida ja arendada kooli traditsioone; 

Õpilasesindus 2022/2023 õppeaastal

President: Caspar Orion
Asepresident: Reio Marten Kangur
Sekretär: Emma Mauer

Liikmed: Caspar Orion, Hanna-Jette Hannus, Caspar Orion, Reio Marten Kangur, Joosep Hünnonen, Remy Nokkur, Mairon Vahi, Reio Marten Kangur

 


Saagu kõik head mõtted teoks!

Õpilasesindus

Õpilasesindus on kooli 5.-9. klassi õpilaste poolt valitud esindajate ühendus, kuhu kuulub igast klassist 1-2 õpilast.
Õpilasesindus juhindub kooli põhikirjast, kokkuleppest kooli juhtkonna ja ÕE vahel ning õpilasesinduse põhikirjast.

Laeva Põhikooli õpilasesinduse eesmärgid on:
    1. esindada õpilasi;
    2. aktiviseerida õpilasi tunnivälisel ajal;
    3. järgida ja arendada kooli traditsioone; 

Õpilasesindus 2022/2023 õppeaastal

President: Caspar Orion
Asepresident: Reio Marten Kangur
Sekretär: Emma Mauer

Liikmed: Caspar Orion, Hanna-Jette Hannus, Caspar Orion, Reio Marten Kangur, Joosep Hünnonen, Remy Nokkur, Mairon Vahi, Reio Marten Kangur

 


Saagu kõik head mõtted teoks!