Meie koolist

Õpilasesindus


Õpilasesindus

Õpilasesindus on kooli 5.-9. klassi õpilaste poolt valitud esindajate ühendus, kuhu kuulub igast klassist 1-2 õpilast.
Õpilasesindus juhindub kooli põhikirjast, kokkuleppest kooli juhtkonna ja ÕE vahel ning õpilasesinduse põhikirjast.

Laeva Põhikooli õpilasesinduse eesmärgid on:
    1. esindada õpilasi;
    2. aktiviseerida õpilasi tunnivälisel ajal;
    3. järgida ja arendada kooli traditsioone; 

Õpilasesindus 2020/2021 õppeaastal

President: Merily Prigo
Asepresident: Kristin Pehap
Sekretär: Rasmus Säär

Liikmed:
Caspar Orion
Tony Kägo 
Jasmin Rosa Maria Lindberg 
Melany Clausen
Lisete Huum 
Jaanika Riitta Lindberg 


Saagu kõik head mõtted teoks!

Õpilasesindus

Õpilasesindus on kooli 5.-9. klassi õpilaste poolt valitud esindajate ühendus, kuhu kuulub igast klassist 1-2 õpilast.
Õpilasesindus juhindub kooli põhikirjast, kokkuleppest kooli juhtkonna ja ÕE vahel ning õpilasesinduse põhikirjast.

Laeva Põhikooli õpilasesinduse eesmärgid on:
    1. esindada õpilasi;
    2. aktiviseerida õpilasi tunnivälisel ajal;
    3. järgida ja arendada kooli traditsioone; 

Õpilasesindus 2020/2021 õppeaastal

President: Merily Prigo
Asepresident: Kristin Pehap
Sekretär: Rasmus Säär

Liikmed:
Caspar Orion
Tony Kägo 
Jasmin Rosa Maria Lindberg 
Melany Clausen
Lisete Huum 
Jaanika Riitta Lindberg 


Saagu kõik head mõtted teoks!