Meie koolist

Õpilasesindus


Õpilasesindus

Õpilasesindus on kooli 5.-9. klassi õpilaste poolt valitud esindajate ühendus, kuhu kuulub igast klassist 1-2 õpilast.
Õpilasesindus juhindub kooli põhikirjast, kokkuleppest kooli juhtkonna ja ÕE vahel ning õpilasesinduse põhikirjast.

Laeva Põhikooli õpilasesinduse eesmärgid on:
    1. esindada õpilasi;
    2. aktiviseerida õpilasi tunnivälisel ajal;
    3. järgida ja arendada kooli traditsioone; 

Õpilasesindus 2018/2019 õppeaastal

President: Anette Huum
Asepresident: Karoliine Maria Pihlapuu
Sekretär: Getlin Annuk
Liikmed:
Kaspar Sirge
Kristin Pehap
Lisete Huum
Berit Vaino


Saagu kõik head mõtted teoks!

Õpilasesindus

Õpilasesindus on kooli 5.-9. klassi õpilaste poolt valitud esindajate ühendus, kuhu kuulub igast klassist 1-2 õpilast.
Õpilasesindus juhindub kooli põhikirjast, kokkuleppest kooli juhtkonna ja ÕE vahel ning õpilasesinduse põhikirjast.

Laeva Põhikooli õpilasesinduse eesmärgid on:
1. esindada õpilasi;
2. aktiviseerida õpilasi tunnivälisel ajal;
3. järgida ja arendada kooli traditsioone;

Õpilasesindus 2018/2019 õppeaastal

President: Anette Huum
Asepresident: Karoliine Maria Pihlapuu
Sekretär: Getlin Annuk
Liikmed:
Kaspar Sirge
Kristin Pehap
Lisete Huum
Berit Vaino


Saagu kõik head mõtted teoks!