Meie koolist

Õpilasesindus


Õpilasesindus

Õpilasesindus on kooli 5.-9. klassi õpilaste poolt valitud esindajate ühendus, kuhu kuulub igast klassist 1-2 õpilast.
Õpilasesindus juhindub kooli põhikirjast, kokkuleppest kooli juhtkonna ja ÕE vahel ning õpilasesinduse põhikirjast.

Laeva Põhikooli õpilasesinduse eesmärgid on:
    1. esindada õpilasi;
    2. aktiviseerida õpilasi tunnivälisel ajal;
    3. järgida ja arendada kooli traditsioone; 

Õpilasesindus 2021/2022 õppeaastal

President: Lisete Huum
Asepresident: Caspar Orion
Sekretär: Liisbet Säär

Liikmed: Caspar Orion, Liisbet Säär, Kaidi Käro, Tony Kägo, Lisete Huum, Raimo Lõiv, Kaspar Ink.

 


Saagu kõik head mõtted teoks!

Õpilasesindus

Õpilasesindus on kooli 5.-9. klassi õpilaste poolt valitud esindajate ühendus, kuhu kuulub igast klassist 1-2 õpilast.
Õpilasesindus juhindub kooli põhikirjast, kokkuleppest kooli juhtkonna ja ÕE vahel ning õpilasesinduse põhikirjast.

Laeva Põhikooli õpilasesinduse eesmärgid on:
    1. esindada õpilasi;
    2. aktiviseerida õpilasi tunnivälisel ajal;
    3. järgida ja arendada kooli traditsioone; 

Õpilasesindus 2021/2022 õppeaastal

President: Lisete Huum
Asepresident: Caspar Orion
Sekretär: Liisbet Säär

Liikmed: Caspar Orion, Liisbet Säär, Kaidi Käro, Tony Kägo, Lisete Huum, Raimo Lõiv, Kaspar Ink.

 


Saagu kõik head mõtted teoks!