Ajalugu ja traditsioonid

Laeva Lasteaed asutati 1.septembril 1966.a. Avati 2-rühmaline nädalalasteaed, mis asus 1,5km kaugusel külast elumajast kohandatud hoones. Lasteaia esimeseks juhatajaks oli Evi Zirnask. 1987-ks aastaks ehitas sovhoos lastele 140-kohalise 6-rühmalise lasteaia Laeva asulasse, kus alustas tööd kolm rühma ja I klass. Järgmisel aastal avati veel ka neljas rühm ja nii töötati 1993 aastani, kui laste arvu vähesuse tõttu suleti esimene rühm. 1998 aasta sügisel  jätkas lastepuudusel tööd ainult üks rühm. Lasteaia vabadesse ruumidesse kolisid sisse kohalik omavalitsus, raamatukogu, kooli toitlustus, kooli poiste tööõpetus ja sidepunkt. 2002 aasta sügisel oli siiski lapsi nimekirjas nii palju, et oli võimalik avada ka teine rühm ja tänase päevani töötamegi kaherühmalisena.

Laeva Lasteaed on Laeva valla munitsipaalomandis töötav õppeasutus, kus võimaldatakse koolieelsetele lastele alushariduse omandamist ja päevast hoidu.  Lasteaial on palju   aastatepikkuseid  traditsioone - üritusi ja pidusid, mis annavad lasteaiale oma näo ning võimaluse lastele ja nende peredele aktiivseks osavõtuks.

Lasteaia traditsioonilised üritused:

 • Sügislaat
 • Leivapidu „Austa leiba”
 • Lasteaia sünnipäeva tähistamine
 • Kadripäev
 • Perepäev (isadepäev)
 • Jõulukuu üritused (päkapikuhommikud, jõululõuna, jõulupidu)
 • Sõbrapidu
 • Ööpidu
 • Vabariigi aastapäeva aktus
 • Emakeele päeva tähistamine
 • Kevadpühade nädal
 • Nõiapidu
 • Emadepäev
 • Lasteaia pidulik lõpetamine
 • Õppeaasta lõpetamise pidu töötajatele

 

Avaldatud 22.09.2022. Viimati muudetud 22.09.2022.