Õpilasesindus

Õpilasesindus

Õpilasesindus on kooli 5.-9. klassi õpilaste poolt valitud esindajate ühendus, kuhu kuulub igast klassist 1-2 õpilast.
Õpilasesindus juhindub kooli põhimäärusest, kokkuleppest kooli juhtkonna ja ÕE vahel ning õpilasesinduse põhimäärusest.

Õpilasesinduse eesmärgid on:
    1. esindada õpilasi;
    2. aktiviseerida õpilasi tunnivälisel ajal;
    3. järgida ja arendada kooli traditsioone; 

Õpilasesindus 2023/2024 õppeaastal

President: Caspar Orion
Asepresident: Reio Marten Kangur
Sekretär: Emma Mauer

Kõik õpilasesinduse liikmed: Caspar Orion, Hanna-Jette Hannus, Reio Marten Kangur, Mairon Vahi,  Mattias Kukk, Emma Mauer, Lisandra Huum, Liisbet Säär, Markus Laanemaa.

Saagu kõik head mõtted teoks!

Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 08.05.2024.