Võõrkeelte nädala parimad

Loomise kuupäev 24.03.2023

Laeva Koolis toimus 20.03-24.03 võõrkeelte nädal, kus õpilased pandi proovile keelealastes teadmistes ning ilusa käerkirja kirjuatmise võistluses.

Parimad osalejad olid:

Inglise keel:

1. klass

I Aaron Selli

II Emily Saksjaak

III Robin Savolainen

 

2. klass

I Rayan Vanakõrts

II Andres Saal

III Kette Huum

 

3. klass

I Lisette Marie Peterson

II Marite Vomm

III Ferdinand Kangur

4. klass

Sädeli Kägo

7. klass

Tony Kägo
 

Vene keel

6.kl 

Lisandra Huum - head keeleteadmised ja kaunis käekiri

Kaidi Käro - kaunis käekiri

 

7.kl

Daniel Vanakõrts -head  keeleteadmised

Emma Kangur - kaunis käekiri

 

8.kl

Melany Clausen - kaunis käekiri

 

Eesti keel võõrkeelena

Ariadna Hatsai - head keeletedmised ja kaunis käekiri

Vsevolod Vasylchenko - head keeleteadmised

 

saksa keel

Rivo Vesi - hoolas saksa keele õppija

Viimati muudetud 24.03.2023.