Võõrkeelte nädal

Loomise kuupäev 24.03.2022

Laeva Põhikoolis on käimas võõrkeelte nädal.

Ainetundides lahendatakse erinevaid keeleõppe harjutusi, mängitakse pildi- ja sõnamänge, viiakse läbi viktoriine ja lugemisnurk on täidetud toredate teemaliste raamatutega.

Keelte tutvustamiseks on saalis võõrkeelsete raamatute väljapanek ja üle koolimaja on erinevatel esemetel võõrkeelsed sildid.

Nädala jooksul selgitatakse välja klasside parimad keeletundjad.

Võõrkeele õppimine koolis on popp ja osalemine nädala tegemistes aktiivne.

Viimati muudetud 24.03.2022.