Õppetöö korraldusest alates 18.maist

Loomise kuupäev 18.05.2020
 • Laeva Põhikoolis kestab distantsõpe  õppeperioodi lõpuni ehk 9. juunini.
 • Hindamine jätkub kõikides ainetes hindeliselt.
 • 3. trimestril hinnatakse hoolsust, aga käitumist mitte.
 • Loovtööde esitamine 15.mail.
 • 29. mail pannakse välja  aastahinded neile, kellel on aastahinded ainult „ 4 või 5“. 2.juunil tagastavad  nad ära koolilt saadud õppevahendid ja saavad tunnistused ja tunnuskirjad. Kohtumised kooli juures toimuvad eriplaani alusel.Ülejäänud õpilastel jätkub distantsõpe ning õpituge vajavatele õpilastele kontaktõpe koolis õpitulemuste saavutamise eesmärgil kuni 5. juunini. Nemad  saavad tunnistused ja tagastavad kooli õppevahendid 9.juunil.
 •  27.mail kell 10.00 koolimajas viimase koolikella aktus
 • 28.maist 9.kl õpilastele kontaktõpe lõputesti õppeainetes koolimajas.
 •  8.juunil kell 10.00 koolimajas õpilase poolt valitud lõpueksamiainete lõputest. 
 • 12.juunil kell 14.00 Lõpuaktus põhikoolilõpetajatele.
   
Viimati muudetud 18.05.2020.