Õppeprogramm "Soomaa sood"

Loomise kuupäev 06.11.2018

Sügisekullase päeva veetsid III-VI klassi õpilased Soomaal. Õpperogrammi kaudu õppisid lapsed tundma rabade mitmekesist elustikku, Soomaa kõrgsoode ehk rabade tekkelugu ja eripära. Õpilased said ülevaade rabast kui kooslusest ja liikide omavahelistest seostest. Õpiti tundma tavalisi rabas elavaid ja rabaga seotud organisme, rabade tähtsust inimesele ning rabade kaitsest. Eriti vahva oli kogeda raba laugaste vahel liikumist räätsede abil.Klassitunnis õpitu sai kinnistatud oma silmaga nähes ja meeltega kogedes. Õppekäiku toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Viimati muudetud 06.11.2018.