Omaloomingukonkurss „Sinust ja sinule Eestimaa

Loomise kuupäev 15.01.2019

7.01.-8. 02 toimub koolis omaloomingukonkurss teemal „Sinust ja sinule Eestimaa“.
Iga laps, õpetaja ja ka lapsevanem võib konkurssil osaleda. 
Tööd esitada 8.veebruariks. Luuletused ja esseed saata hiljemalt 10.02 aadressile:
nadezda.niklus@laeva.edu.ee,
joonistused tuua kooli õpetajale Evelyn Reeman, käsitööesemed ja meisterdused
õpetajale Merilin Lepik. 
Žürii hindab töid I-II kl , III-IV kl, V-VII kl ja VIII-IX kl ja täiskasvanute
vanuserühmas.
Konkursil osalejaid tunnustatakse EV aastapäeva aktusel.

Viimati muudetud 28.03.2019.