Oluline

Õppetöö korraldus 1.03 - 5.03.2021 22. veebruar


Õppetöö korraldus 1.03 – 5.03

 • Tavapärane õppetöö kontaktõppena  toimub koolis I - IV klassi õpilastele. Vaata tunniplaan ÕPPETEGEVUS alt.
 • Pikapäevarühm töötab päevakava alusel.   Huviringid (robootika, muusikaringid , spordiring , kunstiring) I-IV kl õpilastele toimuvad. Muu kooli huvitegevus siseruumides jääb V-IX klassi õpilastele ära.
 • Koolimajas viibivad õppetegevuse ja huvitegevuse ajal vaid I-IV klasside õpilased ja eritunniplaani alusel õppivad tugiõpet vajavad õpilased.
 • I-IV klassi õpilasi toitlustatakse kooli sööklas, V-IX kl õpilastele väljastatakse lapsevanema sooviavalduse alusel nädala toidupakk). 
 • Õppetunnis tehtava töö juhendid koos võimalikult täpse selgitusega saavad õpilased  e- kooli koduste ülesannete kirjeldusse tunnile eelneval päeval hiljemalt  kl 16.00-ks.
 • Õpilane peab täitma kõik ülesanded ettenähtud ajaks ja osalema videotundides. Videotundides peab olema õpilase kaamera sisse lülitatud.
 • II trimestri kokkuvõtvad hinded pannakse  välja 12.03 kl 11.30
 • Ujumise algõpetust eitoimu.
 • Õpilased alates VI klassist kannavad tundidesse tulles kaitsemaski. Kooli personal viibib siseruumides kaitsemaskis.
 • Õpilane, kes pole täitnud õpetaja poolt ettenähtud  ülesandeid ja saavutanud mitterahuldava õpitulemuse võidakse alates 8.märtsist aineõpetaja ettepanekul kutsuda kooli kontaktõppele 1+1 olukorras eritunniplaani alusel.
 • Õpilane, kelle II trimestri perioodhinne on mitterahuldav või hindamata kutsutakse kooli kontaktõppele vastava eritunniplaani alusel.
 • Hoolsust ja täpsust Sulle teadmiste omandamisel koostöös  õpetajaga!

Õppetöö korraldus 1.03 – 5.03

 • Tavapärane õppetöö kontaktõppena  toimub koolis I - IV klassi õpilastele. Vaata tunniplaan ÕPPETEGEVUS alt.
 • Pikapäevarühm töötab päevakava alusel.   Huviringid (robootika, muusikaringid , spordiring , kunstiring) I-IV kl õpilastele toimuvad. Muu kooli huvitegevus siseruumides jääb V-IX klassi õpilastele ära.
 • Koolimajas viibivad õppetegevuse ja huvitegevuse ajal vaid I-IV klasside õpilased ja eritunniplaani alusel õppivad tugiõpet vajavad õpilased.
 • I-IV klassi õpilasi toitlustatakse kooli sööklas, V-IX kl õpilastele väljastatakse lapsevanema sooviavalduse alusel nädala toidupakk). 
 • Õppetunnis tehtava töö juhendid koos võimalikult täpse selgitusega saavad õpilased  e- kooli koduste ülesannete kirjeldusse tunnile eelneval päeval hiljemalt  kl 16.00-ks.
 • Õpilane peab täitma kõik ülesanded ettenähtud ajaks ja osalema videotundides. Videotundides peab olema õpilase kaamera sisse lülitatud.
 • II trimestri kokkuvõtvad hinded pannakse  välja 12.03 kl 11.30
 • Ujumise algõpetust eitoimu.
 • Õpilased alates VI klassist kannavad tundidesse tulles kaitsemaski. Kooli personal viibib siseruumides kaitsemaskis.
 • Õpilane, kes pole täitnud õpetaja poolt ettenähtud  ülesandeid ja saavutanud mitterahuldava õpitulemuse võidakse alates 8.märtsist aineõpetaja ettepanekul kutsuda kooli kontaktõppele 1+1 olukorras eritunniplaani alusel.
 • Õpilane, kelle II trimestri perioodhinne on mitterahuldav või hindamata kutsutakse kooli kontaktõppele vastava eritunniplaani alusel.
 • Hoolsust ja täpsust Sulle teadmiste omandamisel koostöös  õpetajaga!