Õppetegevus

Õppeaasta eesmärgid


Õppe- ja kasvatuse eesmärgid 2018/2019. õa

Juhtimine ja eestvedamine

 • Kooli tegevuses kehtivate õigusaktide järgimine.
 • Sisehindamise süsteemi täiustamine.
   

Personali juhtimine

 • Arendada õpetajatevahelist koostööd koolis.
 • Innustada ja toetada personali infotehnoloogia vahendite kasutamist õppeprotsessis.
   

Ressursside juhtimine

 • Füüsilise ja turvalise õpikeskkonna kaasajastamine.
 • Liikuma Kutsuva kooli õppevahendite soetamine.
 • IT tehnilise baasi töökindluse tagamine ja arendamine.
   

Õppe-ja kasvatustöö

 • Õppekavas esitatud üld- ja valdkonnapädevuste ning õpitulemuste saavutamine.
 • Tugiteenuste ja tugiõppe efektiivsuse tõhustamine.
 • Õppe- ja huvitegevuse lõimimine ja arendamine.
   

Koostöö huvigruppidega

 • Huvigruppide kaasamine koolielu arendustegevusse.
 • Koostöö arendamine ühendvalla koolidega.
 • Kooli tegemiste kajastamine meediakanalite kaudu.
   

Õppe- ja kasvatuse eesmärgid 2018/2019. õa

Juhtimine ja eestvedamine

 • Kooli tegevuses kehtivate õigusaktide järgimine.
 • Sisehindamise süsteemi täiustamine.

Personali juhtimine

 • Arendada õpetajatevahelist koostööd koolis.
 • Innustada ja toetada personali infotehnoloogia vahendite kasutamist õppeprotsessis.

Ressursside juhtimine

 • Füüsilise ja turvalise õpikeskkonna kaasajastamine.
 • Liikuma Kutsuva kooli õppevahendite soetamine.
 • IT tehnilise baasi töökindluse tagamine ja arendamine.

Õppe-ja kasvatustöö

 • Õppekavas esitatud üld- ja
  valdkonnapädevuste ning õpitulemuste saavutamine.
 • Tugiteenuste ja tugiõppe efektiivsuse tõhustamine.
 • Õppe- ja huvitegevuse lõimimine ja arendamine.

Koostöö huvigruppidega

 • Huvigruppide kaasamine koolielu arendustegevusse.
 • Koostöö arendamine ühendvalla koolidega.
 • Kooli tegemiste kajastamine meediakanalite kaudu.