Meie koolist

Järelevalve


Haldusjärelevalvet teostab kooli üle Haridus- ja Teadusministeerium 

Tartu-, Jõgevamaa: ekspert Katrin Ohakas,

Katrin.Ohakas@hm.ee

mobiiltelefon 5687 0346;  

lauatelefon 735 4068

Haldusjärelevalvet teostab kooli üle Haridus- ja Teadusministeerium 

Tartu-, Jõgevamaa: ekspert Katrin Ohakas,

Katrin.Ohakas@hm.ee

mobiiltelefon 5687 0346;  

lauatelefon 735 4068