Meie koolist

Hoolekogu


Hoolekogu tegutsemise kord

Hoolekogu koosseis:

Esimees - Alar Küng
Aseesimees - Jüri Vaino, lastevanemate esindaja
Jaanika Rehemaa - lastevanemate esindaja
Astrid Kukk – lastevanemate esindaja
Benno Kannela– õppenõukogu esindaja
Külli Suvi – KOV esindaja
Karoliine Maria Pihlapuu – õpilasesinduse esindaja

Hoolekogu tegutsemise kord

Hoolekogu koosseis:

Esimees - Alar Küng
Aseesimees - Jüri Vaino, lastevanemate esindaja
Jaanika Rehemaa - lastevanemate esindaja
Astrid Kukk – lastevanemate esindaja
Benno Kannela– õppenõukogu esindaja
Külli Suvi – KOV esindaja
Karoliine Maria Pihlapuu – õpilasesinduse esindaja