1954 - Klassijuhataja Virve Pütsepp

Klassi nimi
Klass
 1. Maie Ansip
 2. Vello Bauman
 3. Vello Häidberg
 4. Einar Kippasto
 5. Linda Jesse
 6. Meida Kuiv
 7. Ülo Käär
 8. Lembit Kürsa
 9. Valve Laine
 10. Vilma Linno
 11. Maie Lõhmus
 12. Juhan Mets
 13. Milvi Pajuleht
 14. Hilje Rõõmus
 15. Juta Seliste
 16. Aili Silla
 17. Aime Tammela
 18. Helju Vaino
 19. Silvi Veedler
 20. Arvo Lääniste
Avaldatud 08.08.2023. Viimati muudetud 08.08.2023.