Õppetegevus

Lõpueksamite ja tasemetööde ajad


Riiklikud põhikooli lõpueksamid

2019/2020. õppeaastal toimuvad järgmised riiklikud põhikooli lõpueksamid:

 • eesti keel: 1. juunil 20202
 • matemaatika: 4. juunil 2020
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena(kirjalik): 10. juunil 2020
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10.–11. juuni 2020.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm
astronoomilist tundi.

8.klassi loovtööd, uurimistööd

 • Esitada kaitsmiskomisjonile 15.aprilliks 2020
 • Uurimistööde kaitsmine toimub 30.aprillil 2020

Tasemetööd

Tasemetööd on testid, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises
kooliastmes õpitu kohta. Tasemetööd on madala panusega testid, mida ei hinnata ja
mille eesmärk on olla abi- ja töövahendiks õpetajale õppetöö edasiseks
korraldamiseks. Alates 4. klassist toimuvad tasemetööd elektrooniliselt.

2019/2020. õppeaastal toimuvad järgmised tasemetööd:

3. klassis

 • 12. mai 2020. a - eesti keel (kirjalik)

4. klassis

 • 1.-2. oktoober 2019 - loodusvaldkond

6. klassis

 • 13. mai 2020. a - eesti keel (kirjalik) 

7. klassis

 • 24.-25. september 2019.a - loodusvaldkond

8. klassis

 • 30. märts 2020 - digipädevus

Riiklikud põhikooli lõpueksamid

2019/2020. õppeaastal toimuvad järgmised riiklikud põhikooli lõpueksamid:

 • eesti keel: 1. juunil 20202
 • matemaatika: 4. juunil 2020
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena(kirjalik): 10. juunil 2020
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10.–11. juuni 2020.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm
astronoomilist tundi.

8.klassi loovtööd, uurimistööd

 • Esitada kaitsmiskomisjonile 15.aprilliks 2020
 • Uurimistööde kaitsmine toimub 30.aprillil 2020

Tasemetööd

Tasemetööd on testid, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises
kooliastmes õpitu kohta. Tasemetööd on madala panusega testid, mida ei hinnata ja
mille eesmärk on olla abi- ja töövahendiks õpetajale õppetöö edasiseks
korraldamiseks. Alates 4. klassist toimuvad tasemetööd elektrooniliselt.

2019/2020. õppeaastal toimuvad järgmised tasemetööd:

3. klassis

 • 12. mai 2020. a - eesti keel (kirjalik)

4. klassis

 • 1.-2. oktoober 2019 - loodusvaldkond

6. klassis

 • 13. mai 2020. a - eesti keel (kirjalik) 

7. klassis

 • 24.-25. september 2019.a - loodusvaldkond

8. klassis

 • 30. märts 2020 - digipädevus