Õppetegevus

Lõpueksamite ja tasemetööde ajad


Seoses eriolukorraga käesoleval  õppeaastal tasemetöid ja põhikooli lõpueksameid ei toimu!

Riiklikud põhikooli lõpueksamid

2019/2020. õppeaastal jäävad ära  järgmised riiklikud põhikooli lõpueksamid:

 • eesti keel: 1. juunil 2020
 • matemaatika: 4. juunil 2020
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena(kirjalik): 10. juunil 2020
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10.–11. juuni 2020.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm
astronoomilist tundi.

Tasemetööd on testid, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises
kooliastmes õpitu kohta. Tasemetööd on madala panusega testid, mida ei hinnata ja
mille eesmärk on olla abi- ja töövahendiks õpetajale õppetöö edasiseks
korraldamiseks. Alates 4. klassist toimuvad tasemetööd elektrooniliselt.

2019/2020. õppeaastal ei toimu toimuvad järgmisi tasemetöid:

3. klassis

 • 12. mai 2020. a - eesti keel (kirjalik)

6. klassis

 • 13. mai 2020. a - eesti keel (kirjalik) 

8. klassis

 • 30. märts 2020 - digipädevus

8.klassi loovtööd, uurimistööd

 • Esitada kaitsmiskomisjonile 18.maiks 2020
 • Uurimistööde kaitsmine toimub eriplaani alusel.

Seoses eriolukorraga käesoleval  õppeaastal tasemetöid ja põhikooli lõpueksameid ei toimu!

Riiklikud põhikooli lõpueksamid

2019/2020. õppeaastal jäävad ära  järgmised riiklikud põhikooli lõpueksamid:

 • eesti keel: 1. juunil 2020
 • matemaatika: 4. juunil 2020
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena(kirjalik): 10. juunil 2020
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10.–11. juuni 2020.

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm
astronoomilist tundi.

Tasemetööd on testid, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises
kooliastmes õpitu kohta. Tasemetööd on madala panusega testid, mida ei hinnata ja
mille eesmärk on olla abi- ja töövahendiks õpetajale õppetöö edasiseks
korraldamiseks. Alates 4. klassist toimuvad tasemetööd elektrooniliselt.

2019/2020. õppeaastal ei toimu toimuvad järgmisi tasemetöid:

3. klassis

 • 12. mai 2020. a - eesti keel (kirjalik)

6. klassis

 • 13. mai 2020. a - eesti keel (kirjalik) 

8. klassis

 • 30. märts 2020 - digipädevus

8.klassi loovtööd, uurimistööd

 • Esitada kaitsmiskomisjonile 18.maiks 2020
 • Uurimistööde kaitsmine toimub eriplaani alusel.