Õppetegevus

Lõpueksamite ja tasemetööde ajad


Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2020/2021. õppeaastal

Eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;

Matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;

Valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;

Valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

 

Uurimustööde kaitsmine - 30.aprill 2021. a

 

 

4. klassi õpilastele:

loodusõpetus – 23.–24. september 2020. a;

matemaatika – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

7. klassi õpilastele:

loodusõpetus – 21.–22. september 2020. a;

matemaatika – 28.–29. september 2020. a.

.

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2020/2021. õppeaastal

Eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;

Matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;

Valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;

Valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

 

Uurimustööde kaitsmine - 30.aprill 2021. a

 

 

4. klassi õpilastele:

loodusõpetus – 23.–24. september 2020. a;

matemaatika – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

7. klassi õpilastele:

loodusõpetus – 21.–22. september 2020. a;

matemaatika – 28.–29. september 2020. a.

.