Õppetegevus

Lõpueksamite ja tasemetööde ajad


Riiklikud põhikooli lõpueksamid

2018/2019. õppeaastal toimuvad järgmised riiklikud põhikooli lõpueksamid:
 eesti keel: 3. juunil 2019
 matemaatika: 10. juunil 2019
 valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,
ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena
(kirjalik): 13. juunil 2019
 valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline):
13.–14. juuni 2019.
Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm
astronoomilist tundi.

8.klassi loovtööd, uurimistööd

 Esitada kaitsmiskomisjonile 4.aprilliks 2019
 Uurimistööde kaitsmine toimub 18.aprillil 2019

Tasemetööd

Tasemetööd on testid, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises
kooliastmes õpitu kohta. Tasemetööd on madala panusega testid, mida ei hinnata ja
mille eesmärk on olla abi- ja töövahendiks õpetajale õppetöö edasiseks
korraldamiseks.
2018/2019. õppeaastal toimuvad järgmised tasemetööd:
3. klassis
 8. mai 2019. a - eesti keel (kirjalik)
 15. mai 2019. a. - matemaatika (kirjalik)
6. klassis
 14. mai 2019. a - eesti keel (kirjalik) 
 21. mai 2019. a - matemaatika (kirjalik)

Riiklikud põhikooli lõpueksamid

2018/2019. õppeaastal toimuvad järgmised riiklikud põhikooli lõpueksamid:
 eesti keel: 3. juunil 2019
 matemaatika: 10. juunil 2019
 valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,
ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena
(kirjalik): 13. juunil 2019
 valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline):
13.–14. juuni 2019.
Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm
astronoomilist tundi.

8.klassi loovtööd, uurimistööd

 Esitada kaitsmiskomisjonile 4.aprilliks 2019
 Uurimistööde kaitsmine toimub 18.aprillil 2019

Tasemetööd

Tasemetööd on testid, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises
kooliastmes õpitu kohta. Tasemetööd on madala panusega testid, mida ei hinnata ja
mille eesmärk on olla abi- ja töövahendiks õpetajale õppetöö edasiseks
korraldamiseks.
2018/2019. õppeaastal toimuvad järgmised tasemetööd:
3. klassis
 8. mai 2019. a - eesti keel (kirjalik)
 15. mai 2019. a. - matemaatika (kirjalik)
6. klassis
 14. mai 2019. a - eesti keel (kirjalik) 
 21. mai 2019. a - matemaatika (kirjalik)