Oluline

Tagasivaade möödunud kooliajale 15. jaanuar


Laeva Põhikool kutsub üles kõiki vilistlasi ja endisi õpetajaid meenutama oma kooliaega.

Vabas vormis kirjapandud mälestused õpingu-või õpetamisaastatest on avaldatakse kooli 255.aastapäevaks valmivas kooli almanahhis.

Ole üks kaasautoritest ja anna sinagi oma panus ettevõtmise õnnestumiseks. Mida rohkem meenutusi, seda sisukam ja mitmekülgsem trükis.

Oma lugu saada aadressile: nadezda.niklus@laeva.edu.ee 30.jaanuariks 2020.

Laeva Põhikool kutsub üles kõiki vilistlasi ja endisi õpetajaid meenutama oma kooliaega.

Vabas vormis kirjapandud mälestused õpingu-või õpetamisaastatest on avaldatakse kooli 255.aastapäevaks valmivas kooli almanahhis.

Ole üks kaasautoritest ja anna sinagi oma panus ettevõtmise õnnestumiseks. Mida rohkem meenutusi, seda sisukam ja mitmekülgsem trükis.

Oma lugu saada aadressile: nadezda.niklus@laeva.edu.ee 30.jaanuariks 2020.