Meie lood

Mälestuseks 08. oktoober


Mälestuseks

 

Kui päike ei mäleta eilset päeva

ja tuul ei tule tagasi sama teed,

peab olema midagi muud, mis jääb…

(K. Ristikivi)

Kuldne sügispäev tõi meieni kurva teate – lahkunud on kauaaegne õpetaja ja hea kolleeg Benno Kannela. Laeva Põhikool ja terve meie kogukond on sügavas leinas.

Benno Kannela sidus oma elu Laevaga 1986. aastal, mil ta asus siin tööle spordimetoodikuna ja Laeva kooli kehalise kasvatuse õpetajana, hiljem lisandus ka poiste tööõpetus.

Temast sai Laeva spordielu hing ja kõikide laste õpetaja, kes oma töökusega pani aluse paljudele Laeva kooli ja valla sporditraditsioonidele.

Tema nõudlikkus ja järjepidevus on taganud õpilastele edu ning innustanud paljusid jätkama sportimist juba kõrgemal tasemel.

Benno juhtimisel on edukalt osaletud sadadel spordivõistlustel- ja üritustel.

Benno oli iseenesestmõistetavalt alati olemas: kooli üritustel, kohtumistel sõprusvaldadega, maakondlikel võistlustel, aga ka küla jaanituledel ja abivalmis kolleegina õpetajate väljasõitudel.

Sport oli tema elutöö ja südameasi, spordihoone tema teine kodu.

Benno ei armastanud pikka juttu ja suuri sõnu. Spordihoone fuajees seisev karikate kapp räägib iseenda eest.

Mälestus õpetaja Benno Kannelast jääb meiega.

Laeva põhikooli pere.

Mälestuseks

 

Kui päike ei mäleta eilset päeva

ja tuul ei tule tagasi sama teed,

peab olema midagi muud, mis jääb…

(K. Ristikivi)

Kuldne sügispäev tõi meieni kurva teate – lahkunud on kauaaegne õpetaja ja hea kolleeg Benno Kannela. Laeva Põhikool ja terve meie kogukond on sügavas leinas.

Benno Kannela sidus oma elu Laevaga 1986. aastal, mil ta asus siin tööle spordimetoodikuna ja Laeva kooli kehalise kasvatuse õpetajana, hiljem lisandus ka poiste tööõpetus.

Temast sai Laeva spordielu hing ja kõikide laste õpetaja, kes oma töökusega pani aluse paljudele Laeva kooli ja valla sporditraditsioonidele.

Tema nõudlikkus ja järjepidevus on taganud õpilastele edu ning innustanud paljusid jätkama sportimist juba kõrgemal tasemel.

Benno juhtimisel on edukalt osaletud sadadel spordivõistlustel- ja üritustel.

Benno oli iseenesestmõistetavalt alati olemas: kooli üritustel, kohtumistel sõprusvaldadega, maakondlikel võistlustel, aga ka küla jaanituledel ja abivalmis kolleegina õpetajate väljasõitudel.

Sport oli tema elutöö ja südameasi, spordihoone tema teine kodu.

Benno ei armastanud pikka juttu ja suuri sõnu. Spordihoone fuajees seisev karikate kapp räägib iseenda eest.

Mälestus õpetaja Benno Kannelast jääb meiega.

Laeva põhikooli pere.