Meie koolist

Personal


Nimi

Ametikoht/õppeaine

e-mail

Nadežda Niklus

direktor

nadezda.niklus@laeva.edu.ee

Merilin Lepik

klassiõpetaja, käsitöö ja kodundus

merilin@laeva.edu.ee

Katre Sisask

klassiõpetaja, loodusõpetus, bioloogia

katre@laeva.edu.ee

Rille Pennonen

saksa keel, karjääriõpetus

rille@laeva.edu.ee

Ingrid Lindenberg

Inglise keel

ingrid@laeva.edu.ee

Benno Kannela

tehnoloogiaõpetus, kehaline kasvatus

benno@laeva.edu.ee

 

keemia, füüsika

 

Ene Nõmmik

pikapäevarühma kasvataja

ene@laeva.edu.ee

Kaia Pilden

eesti keel ja kirjandus

kaia@laeva.edu.ee

Evelyn Reemann

kunstiõpetus

evelyn@laeva.edu.ee

Lia Helemäe

matemaatika

lia@laeva.edu.ee

 

muusikaõpetus

 

 

ajalugu, ühiskond

 

Ivar Sillaste

infojuht, arvutiõpetus

ivar@laeva.edu.ee

Elle Kapp

majahoidja-koristaja

-

Virve Saare

spordihoone koristaja

-

 

 

Nimi Ametikoht/õppeaine e-mail
Nade?da Niklus direktor nadezda.niklus@laeva.edu.ee
Merilin Lepik klassiõpetaja, käsitöö ja kodundus merilin@laeva.edu.ee
Katre Sisask klassiõpetaja, loodusõpetus, bioloogia katre@laeva.edu.ee
Rille Pennonen saksa keel, karjääriõpetus rille@laeva.edu.ee
Ingrid Lindenberg Inglise keel ingrid@laeva.edu.ee
Benno Kannela tehnoloogiaõpetus, kehaline kasvatus benno@laeva.edu.ee
  keemia, füüsika  
Ene Nõmmik pikapäevarühma kasvataja ene@laeva.edu.ee
Kaia Pilden eesti keel ja kirjandus kaia@laeva.edu.ee
Evelyn Reemann kunstiõpetus evelyn@laeva.edu.ee
Lia Helemäe matemaatika lia@laeva.edu.ee
  muusikaõpetus  
  ajalugu, ühiskond  
Ivar Sillaste infojuht, arvutiõpetus ivar@laeva.edu.ee
Elle Kapp majahoidja-koristaja -
Virve Saare spordihoone koristaja -