Esileht / Koolipere / Õpetajad

Õpetajad

Nadežda Niklus nadezda.niklus@laeva.edu.ee
direktor

Merilin Lepik merilin.lepik@gmail.com

klassiõpetaja, käsitöö ja kodundus

Katre Sisask katre.sisask@gmail.com
klassiõpetaja, loodusõpetus, bioloogia, geograafia

Ingrid Lindenberg ingrid@laeva.edu.ee
inglise keel

Benno Kannela benno@laeva.edu.ee
tehnoloogiaõpetus, kehaline kasvatus

Jane Paabor-Niklus janesylearvuti@hotmail.com
 eesti keel

Rille Pennonen rille@laeva.edu.ee
saksa keel, karjääriõpetus, inimeseõpetus

Heiki Lõhmus repentinus@repentinus.eu
keemia,  füüsika

Ivar Sillaste ivar@puurmani.edu.ee

infojuht, arvutiõpetus

Ene Nõmmik ene@laeva.edu.ee
pikapäevarühma kasvataja

Lia Helemäe liahele@gmail.com
matemaatika

Anu Martis anu.martis@gmail.com
ühiskonnaõpetus, ajalugu

Anneli Rebane annelipuurmani@hot.ee
muusika

Kaia Kallaste kaia.kallaste.101kallaste@gmail.com
kunst

Katrin Kisand katrinkisand@hiie.tartu.ee
eripedagoog, HEV koordinaator (lapsehoolduspuhkusel)

Sigrid Salomon sigridsalomon@hotmail.com

eripedagoog, HEV koordinaator

Elle Kapp majahoidja-koristaja

Virve Saare – spordihoone koristaja