Avaleht

Siit algab tulevik, kus on me väike maja,
nii aegumatu näib ja armas ta.
Siit algab tulevik, kus on me koolimaja,
seal ikka lapsi käib ja õpetajaid ka.
(Kooli laulu refrään)
 
 
 
 Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele

 

Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis. 
Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.
Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

 

 

KUTSE EELKOOLI

1.septembril  2016  Laeva Põhikooli astuvatel lastel on võimalik koos oma tulevase õpetajaga harjutada eelseisvat koolielu ja kohanemist kooliga eelkooli tundides.

Eelmisel õppeaasta eelkooli tegevus andis kinnitust, et  lapsed, kes käisid eekoolis kohanesid kooli korra ja õppetegevusega kiiresti. Hea on ka see, et nii õpib õpetaja lapsi  rohkem tundma, mis on edukaks koostööks väga oluline.

Eelkooli tunnid  toimuvad neljapäeviti kell 13.00 – 15.00 Laeva Põhikooli ruumides.Eelkoolis käimise otsustab lapsevanem, see pole kohustuslik.

Esimene kohtumine  on 4.veebruaril

Palun võta kaasa harilik pliiats, värvilised pliiatsid, kustutuskumm, käärid, liim, pehmekaaneline kiirköitja ja vahetusjalatsid.

Lapse õpetaja on Katre Sisask.

RÕÕMSA JA TOIMEKA KOHTUMISENI!

 

 

 16.-18.VEEBRUARIL LAHTISTE USTE PÄEVAD

Laeva koolipere ootab oma praeguseid ja tulevasi lapsevanemaid tutvuma kooli tegevusega . Kõik lapsevanemad on oodatud külastama oma laste tunde, et oma silmaga näha kuidas ja mida lastele õpetatakse. Võimalus on tutvuda tundides kasutatavate erinevate digiõppe võimalustega.

Oma osavõtt õppetundidest (näidatud klass, õppeaine nimetus ja kuupäev ) palun registreerida sekretäri e-posti aadressil: veronika.tapsi@gmail.com  või edastada kirjalik soovialaldus paberkandjal oma lapse kaudu sekretärile hiljemalt 15.02-ks. Vajaliku tunniplaani leiad oma lapse e-kooli päevikust

Palun tunni külastajal olla kohal 10 min enne vaadeldava õppetunni algust.

Kohtumiseni koolis!