Avaleht

Siit algab tulevik, kus on me väike maja,
nii aegumatu näib ja armas ta.
Siit algab tulevik, kus on me koolimaja,
seal ikka lapsi käib ja õpetajaid ka.
(Kooli laulu refrään)
 
 
 

Lastevanemate küsitlus

http://goo.gl/forms/2MltX76KPt

 

 

 

Lastevanemate üldkoosolek

Laeva Põhikooli lastevanemate üldkoosolek toimub neljapäeval, 15.oktoobril

Kell 17.00 klassikoosolekud

Kell 17.40 üldkoosolek ruumis nr 201

Päevakorras:

1. Kool 2015/2016 õppeaastal.

2. Kokkuvõte lastevanemate küsitlusest.

3. Hoolekogu esimehe aruanne 2014/2015 õppeaasta tegevustest.

4. Hoolekogu valimine

 

Ootan rohket osavõttu!

Nadežda Niklus

direktor